Перелік критеріїв та показників складних життєвих обставин

Критерії складних життєвих обставин

Показники складних життєвих обставин

Дитина виховується в сім’ї, в якій батьки (особи, які їх замінюють) не виконують або неналежним чином виконують свої обов’язки з виховання та утримання дитини

Відсутні необхідні умови для повноцінного розвитку дитини; бідність, недостатнє харчування; відсутність необхідного одягу, взуття, предметів гігієни, іграшок; байдуже чи незадовільне ставлення до дитини батьків або інших членів родини, обмеження спілкування з однолітками, друзями, тривала хвороба батьків, асоціальний спосіб життя батьків, позбавлення батьківських прав по відношенню до братів, сестер, судимість тощо.

Дитина виховується в сім’ї, в якій батьки (особи, які їх замінюють) не виконують батьківські обов’язки

Відсутність умов для життєзабезпечення та розвитку дитини, порушення прав на освіту, розвиток згідно з віком дитини;

втягнення дитини до жебрацтва, інших найгірших форм дитячої праці; залучення до вчинення злочинів та протиправних дій; торгівля дитиною; порушення майнових та житлових прав дитини;

застосування до дитини антипедагогічних методів, різних форм насильства.

Дитина виховується в сім’ї, в якій батьки (особи, які їх замінюють) негативно впливають на її поведінку (виховання носить антисуспільний характер)

Батьки ведуть аморальний спосіб життя (зловживають спиртними напоями, хворі на хронічний алкоголізм, наркоманію, перебувають на обліку в органах внутрішніх справ тощо); залучають дитину до вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин.

Жорстоке ставлення до дитини

Ігнорування потреб дитини; відсутність належного догляду за дитиною; ізоляція дитини; відсутність проявів батьківської любові, доброти, чуйності, авторитарний стиль спілкування; бездіяльність батьків щодо дитини у скрутній ситуації, неврахування її віку; брутальність, глузування, неповага до гідності, особистості дитини; обман дитини; вчинення злочинів проти життя та здоров’я дитини, проти волі, честі та гідності дитини, проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини.

Дитина-жертва торгівлі дітьми, дитячої проституції, дитячої порнографії, злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи


Втрата або обмеження зв'язків з батьками (особами, які їх замінюють), родичами; відсутність можливості для здобуття освіти, отримання медичних та соціальних послуг; примусова праця; виконання вказівок сторонніх осіб; отримання мізерної оплати за виконання роботи, працює без вихідних або з невеликими перервами; обмежена свобода дій або її відсутність; постійне відчуття страху чи неспокою; проживання за місцем роботи; потерпає від приниження, насильства, образ, постійної загрози отримати покарання; має розлади здоров’я через травми, побої, що свідчать про її експлуатацію; не володіє мовою місцевого населення; не знає адреси місця проживання або роботи; проживає в несприятливих побутових умовах;змушена вживати алкоголь, наркотичні, психотропні речовини.

Дитина здійснює правопорушення, інші антигромадські дії

Має незадовільну поведінку, асоціальні зв’язки, займається бродяжництвом, вчиняє антигромадські чи злочинні дії; вступає до екстремістських угрупувань внаслідок втрати виховного впливу батьків або осіб, що їх заміняють.

Дитина перебуває в екстремальній життєвій ситуації

Проживає в ситуації постійних стресових чинників: злидні, жорстокість та насильство, соціальна ізоляція, залишилася без батьківського піклування; перебуває в зоні міжетнічних чи міжрелігійних конфліктів, аварій, катастроф, збройних конфліктів; мігрує без супроводу дорослих, виховується у сім’ї внутрішніх переселенців у зв’язку з АТО.

Кiлькiсть переглядiв: 1098