Голова Ради ліцеїстів – Дмитренко Руслана, учениця 10-Б класу

Члени Ради ліцеїстів:

Голова центру медійників – Пишнюк Марк, 9-Б клас

Голова центру аніматорів – Колесник Богдана, 11-А класу

Голова центру медіаторів – Колесник Софія, 10-А класу

Голова центру спортмейкерів - Томаш Назарій, 11-А клас

Голова центру менеджменту – Дударчук Катерина, учениця 10-Б класу

Голова центру волонтерів – Ігнатюк Ольга, 11-А клас

План роботи ліцейного самоврядування на І семестр 2022-2023 н.р.

Вересень 1.Виборча кампанія учнівського самоврядування 2.Вибори органів учнівського самоврядування в класних колективах 3.Вибори Голови Ради ліцеїстів 4. Засідання Ради ліцеїстів. Планування роботи центрів учнівського самоврядування ліцею відповідно до завдань і напрямів роботи освітнього закладу. 5. Практичне заняття школи лідерів 6. День самоврядування в ліцеї
Жовтень 1.Рейд «Дзвінок на урок» 2.Звіт лідерів класних колективів про організацію самоврядування в класі 3.Загальноліцейна акція «Привітай пораненого захисника» 4. Участь в загальноукраїнській акції «Віртуальна дошка подяки від дітей захисникам України». 5.Робота з центром медійників – створення вітальної листівки до 100 річчя Ліцею 6. Засідання Ради ліцеїстів. Узагальнення результатів діяльності класних колективів за місяць
Листопад 1.Діалоговий майданчик «Говоримо українською» 2.Тиждень толерантності-залучення центрів «Аніматори», «Медіатори», «Медійники» 3.Рейд «Готовність до уроків» 4.Засідання Ради ліцеїстів
Грудень 1.Засідання Ради ліцеїстів стосовно: · організації новорічних заходів, · новорічне оформлення приміщень ліцею та класних кімнат; · планування роботи на ІІ семестр.

Наші заходи та активності

2021-2022 н.р.

Новорічне привітання від Ради ліцеїстів

Фотоквест від Ради ліцеїстів до Дня української писемності та мови

Діалоговий онлайн-майданчик "Що таке доброта "

МІНІ-ПРОЄКТ-ТРАДИЦІЯ "ДЯКУЮ ПРОСТО ТАК" ВІД УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Тиждень демократії. Вибори голови ради ліцеїстів

2020-2021 н.р.

Ліцейне самоврядування в дії: майстер-клас "Створи свій бізнес-план"

Онлайн-опитування від Ради ліцеїстів щодо молодіжного сленгу

Ліцейне самоврядування в дії: онлайн-конференція

Діалоговий майданчик "Що таке толерантність"

Вибори голови ради ліцеїстів

Новорічне привітання від голови Ради ліцеїстів


Положення

про учнівське самоврядування Ліцею №4 м. Новограда– Волинського Житомирської області

І. Загальні положення

1. Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно правових актів: Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації».

2. Координатором роботи учнівського самоврядування є педагог – організатор, який консультує учнів відповідно до роботи за окремими напрямками.

ІІ. Мета та завдання

1. Метою організації учнівського самоврядування є розвиток соціальної, творчої та організаторської активності учнів шляхом залучення їх до дієвої участі в демократичному управлінні; самовдосконалення, самореалізація особистості на благо собі, школі, родині, Україні; розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально – виховного процесу.

2. Завдання: формування суспільно – громадського досвіду особистості, почуття відповідальності і свідомого ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, розвиток творчого потенціалу і життєвої компетентності учнів, залучення їх до участі у вирішенні трудових, соціальних потреб суспільства.

ІІІ. Права та обовязки членів учнівського самоврядування

1. Усі учні є рівні і вільні у своїй гідності і правах.

2. Члени учнівського самоврядування мають право:

 • вносити пропозиції, щодо вдосконалення діяльності органів самоврядування;
 • на свободу думки і слова, вільно виражати свої думки і переконання;
 • у будь – який час вийти з органів учнівського самоврядування
 • особисто брати участь у зборах та конференціях.

3. Члени учнівського самоврядування зобов'язані:

 • виконувати вимоги статуту;
 • піклуватися про авторитет школи;
 • мати хорошу поведінку, не пропускати уроки без поважних причин.
ІV. Органи управління учнівського самоврядування

1. Вищим органом учнівського самоврядування Ліцею є учнівська конференція, яку скликають раз на рік.

2. Виконавчим органом самоврядування є менеджерський центр , який обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом ліцею.

3. Структура та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.

4. Раду ліцеїстів очолює Голова ради, який обирається відкритим голосуванням на учнівській конференції.

5. На загальних класних зборах обирається менеджер класу та представники до центрів аніматорів, медіаторів, медійників, спортмейкерів та «Країни школярії» (для ліцеїстів молодших класів).

6. До складу ради ліцеїстів входять: Голова ради ліцеїстів, його заступник, секретар та Голови центрів. До компетенції учнівського самоврядування належить: координація роботи центрів, контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів, відвідування уроків, поведінки учнів, організація чергування по школі, скликання загальних зборів.

Рада Ліцеїстів:
 • координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;
 • контролює створення належних умов для навчання та дозвілля дітей;
 • контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;
 • ухвалює рішення з важливих питань життя школи в межах своєї компетентності;
 • вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання;
 • організовує та контролює чергування в школі;
 • здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;
 • організовує роботу центрів.
Центр менеджменту
(менеджер класу)
Основні завдання:
 • є безпосереднім зв’язком між радою ліцеїстів, колективом класу та класним керівником;
 • організовує роботу в класі;

є першим помічником класного керівника

«Центр фізичної культури та здоров’я»
(спортмейкер)
Основні завдання:
 • сприяє підвищенню фізичного рівня розвитку та покращенню здоров’я учнів ліцею;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • організація і проведення спортивних змагань;
 • заохочення учнів до участі в цих заходах;
 • підготовка і проведення спортивних конкурсів.
«Центр культури та дозвілля»
(аніматор)
Основні завдання:
 • керує проведенням культурно – масових справ,організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;
 • організовує оформлення школи та класних кімнат;
 • займається організацією змістовного дозвілля дітей з урахуванням їхніх інтересів;
 • сприяє розвитку ініціативи та творчих здібностей учнів.
«Мас-медіа центр»
(медійник)
Основні завдання:
 • висвітлює шкільні події у засобах масової інформації;
 • забезпечує роботу ліцейного радіо
 • оформлює інформаційні стенди, оголошення;
 • оформлення урочистих подій, заходів;
 • підготовка фотомонтажів, фотовиставок робіт;
 • проведення анкетувань та соціологічних опитувань.
«Ліцейна служба порозуміння та захисту прав дитини»
(медіатор)
Основні завдання:
 • допомагає врегулювати міжособистісні конфлікти і непорозуміння учнів;
 • контролює стан чергування класних колективів в ліцеї;
 • контролює відвідуванням учнями ліцею;
 • бере участь у проведенні рейдів-оглядів зовнішнього вигляду учнів;
 • фіксує спізнення учнів на навчальні заняття;
 • сприяє у вирішенні питань дисципліни, культури поведінки учнів на перервах, у їдальні, під час спортивних та культурно-масових заходів.

Обовя`зки самоврядування


Кiлькiсть переглядiв: 3780