Статут

учнівського самоврядування Новоград – Волинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4

з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів «Школа сприяння здоров’ю»

І. Загальні положення

1. Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно правових актів: Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації».

2. Координатором роботи учнівського самоврядування є педагог – організатор, який консультує учнів відповідно до роботи за окремими напрямками.

ІІ. Мета та завдання

1. Метою організації учнівського самоврядування є розвиток соціальної, творчої та організаторської активності учнів шляхом залучення їх до дієвої участі в демократичному управлінні; самовдосконалення, самореалізація особистості на благо собі, школі, родині, Україні; розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально – виховного процесу.

2. Завдання: формування суспільно – громадського досвіду особистості, почуття відповідальності і свідомого ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, розвиток творчого потенціалу і життєвої компетентності учнів, залучення їх до участі у вирішенні трудових, соціальних потреб суспільства.

ІІІ. Права та обовязки членів учнівського самоврядування

1. Усі учні є рівні і вільні у своїй гідності і правах.

2. Члени учнівського самоврядування мають право:

· вносити пропозиції, щодо вдосконалення діяльності органів самоврядування;

· на свободу думки і слова, вільно виражати свої думки і переконання;

· у будь – який час вийти з органів учнівського самоврядування

· особисто брати участь у зборах та конференціях.

3. Члени учнівського самоврядування зобовязані:

· виконувати вимоги статуту;

· піклуватися про авторитет школи;

· мати хорошу поведінку, не пропускати уроки без поважних причин.

ІV. Органи управління учнівського самоврядування

1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яку скликають раз на рік.

2. Виконавчим органом самоврядування є учнівська рада, яку обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

3. Структура та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.

4. Учнівську раду очолює Голова ради, який обирається відкритим голосуванням на учнівській конференції.

5. На загальних класних зборах обирається голова класу та представники до центрів «Дозвілля», «Школярик», Знання», «Здоров`я», «Інформаційного центру» та до «Центру внутрішніх справ».

6. До складу ради входять: Голова учнівського самоврядування, його заступник, секретар та Голови центрів. До компетенції учнівського самоврядування належить: координація роботи центрів, контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів, відвідування уроків, поведінки учнів, організація чергування по школі, скликання загальних зборів.

Учнівська рада

· координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

· контролює створення належних умов для навчання та дозвілля дітей;

· контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;

· ухвалює рішення з важливих питань життя школи в межах своєї компетентності;

· вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання;

· організовує та контролює чергування в школі;

· здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;

· організовує роботу центрів.

Рада голів класів

· звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях голів класів та учнівською радою школи;

· є безпосереднім зв’язком між учнівською радою, колективом класу та класним керівником.

Центр «Здоров’я»
Основні завдання:

· допомога в орієнтації годин здоровя;

· допомога в контролюванні санітарного стану школи;

· організація прибирання території школи;

· ведення пропаганди здорового способу життя;

· організація спортивно-масових заходів.

Центр «Знання»
Основні завдання:

· сприяє підвищенню інтересу учнів до знань, самоосвіти та самовдосконалення;

· контролює рівень навчальних досягнень учнів;

· залучає учнів до роботи у предметних гуртках;

· заохочує відмінників навчання, активістів.

Центр «Внутрішніх справ»
Основні завдання:

· сприяє педагогічного коллективу школи у вирішенні питань дисципліни, культури поведінки учнів на перервах, у їдальні, під час спортивних та культурно-масових заходів;

· здійснює контроль за відвідуванням учнями школи, зовнішнім виглядом учнів;

· контролює роботу чергового класу по школі, виставляє оцінки зачергування.

Центр «Дозвілля»
Основні завдання:

· організація змістовного дозвілля дітей з урахуванням їхніх інтересів;

· розвиток ініціативи та творчих здібностей дітей;

· залучення дітей допідготовки та проведення спортивно-масових, культурно-освітніх, розважальних программ і заходів.

Центр «Школярик»
Основні завдання:

· основні завдання: організація шефської роботи;

· контроль стану книжок;

· організація розважальних ігор;

· перевірка зовнішнього вигляду у підшефних класів;

· допомога учителям у підготовці до свят, години спілкування, підготовка дидактичного матеріалу.

«Інформаційний центр»
Основні завдання:

· висвітлення життя школи, класів, окремих учнів на сторінках шкільної газети;

· випуск газет, присвячених знаменним та памятним подіям держави, школи, датам нового календаря;

· участь у загальношкільних тематичних політінформаціях;

· оформлення тематичних стендів.Обовя`зки самоврядування

Самоврядування 1-4 класи

Самоврядування 1-4 класи

Самоврядування 5-8 класи

Самоврядування 9-11 класи

Виховні заходи на ІІ семестр 2017-2018 н.р.

Графік підняття державного прапора 2017-2018 н.р.

Графік покладання квітів до меморіальної дошки. Естафета пам`яті

Графік чергування по школі 7-8 кл.2017-2018 н.р.

Графік чергування по школі 2017-2018 н.р. І семестр 9-11

Місячники та тематичні тижні на І семестр 2017-2018 н.р.

Місячники та тематичні тижні на ІІ семестр 2017-2018 н.р.

Акції та заходи 2016-2017 н.р. ІІ семестр

Виховні заходи 2016-2017 н.р. ІІ семестр 2016-2017 н.р.

Місячники, тижні 2016-2017 н.р. ІІ семестр

Загальношкільні заходи І семестр 2016-2017 1-4 класи

Загальношкільні заходи І семестр 2016-2017 5-6 класи

Загальношкільні заходи І семестр 2016-2017 9-11 класи


Кiлькiсть переглядiв: 2754

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.